Informujemy, że przeprowadzonym postępowaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 02.10.2017 r. na dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w ramach projektu pt. "Poprawa efektywności energetycznej firmy BEST-POL S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej" wybrana została oferta firmy:

3energy Lech Szafran

 

Do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego.pdf

Informujemy, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 05.10.2017 r.na dostawę 4 szt. urządzeń spawalniczych w ramach projektu pt. "Poprawa efektywności energetycznej firmy BEST-POL S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej" wybrana została oferta firmy: RYWAL RHC Sp. z o.o..

Do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego spawarki.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02-10-2017
dotyczące dostawy i montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW

Dotyczy projektu: „Poprawa efektywności energetycznej firmy BEST-POL S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej”

Do pobrania:

- Zapytanie ofertowe.pdf
- Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc
- Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.docx

Zapraszamy do składania ofert.

Dotyczy projektu: „Poprawa efektywności energetycznej firmy BEST-POL S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej”

Do pobrania:

2017_10_04_Zapytanie ofertowe_spawarki.pdf

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.docx

Zapraszamy do składania ofert.

Informujemy, że przeprowadzone postępowanie ofertowe ogłoszone w dniu 08.09.2017 r. na dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w ramach projektu pt. "Poprawa efektywności energetycznej firmy BEST-POL S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej" zakończono bez wyboru oferty.

Postępowanie dotyczące dostawy i montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW zostanie ponowione.

Do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego.pdf